Profiel

Ik begeleid sinds 2008 projectorganisaties binnen de (rijks)overheid in creatief denken en samenwerkingsrelaties. Mijn interesse in meer spirituele ontwikkelingen ontstond na een ervaring in 1996. Vanaf 2004 groeide dit bewustzijn verder; in eerste instantie via reiki, daarna via sjamanisme. Dit heeft me veel inzicht gegeven in hoe ons fysieke, emotionele, mentale en spirituele zijn samenhangen.
Mijn grote voorliefde voor reizen is waarschijnlijk ontstaan bij de ontmoeting van de oude Sami cultuur in Noord Noorwegen op 9 jarige leeftijd. In 2006 had ik het geluk om back to basic te gaan door bij een nomadenfamilie in Mongolië mee te leven. Daar kwam ik in contact met de oude tradities in dit land. Het herinnerde mij aan vroege ervaringen van verbondenheid met de natuur. Met de oprichting van KleurKwadraad komen kennis, kunde en passie samen.

In hoofdstuk 6 van Reis van de Heldin vertel ik wat me drijft.

hoofdstuk6Achtergrond (volledige CV)

(2018-2020) Beeldende Therapie
(2015) Stemexpressie
(2015) Trainingsacteur
(2014) Zelfstandig adviseur, trainer en begeleider bij KleurKwadraad
(2013-2015) Sjamanisme (Startree en Spirit Company)
(2012-2015) Professioneel Communiceren – NLP/TA/systemisch werk  (Phoenix)
(2011) Reiki III (Varanasi, India)
(2009) Trainer teamcoach (Haagse Hogeschool)
(2008-huidig) Creatief facilitator bij de (rijks)overheid
(2008) Innovatief trainer (Inspiration Company)
(2008) Reiki II (De Dolfijn)
(2008-2014) Sr adviseur Participatie bij Ministerie van Verkeer en Waterstaat / Ministerie van Infrastructuur en Milieu
(2007) Initiatiefnemer/projectleider Fotoproject Mongolië opvangtehuizen
(2006) Reiki I (De Dolfijn)
(1999-2008) Beleidsmedewerker/projectsecretaris Ruimte/landschapsbeleid bij Ministerie van VROM
(1990-1999) Algemene Sociale Wetenschappen – vraagstukken van organisatie en beleid (Universiteit Utrecht)

In mijn vrije tijd schilder ik, regelmatig in opdracht.

“Iedere keer weer fascineert het hoe complementaire kleuren elkaar versterken.
Waar ze elkaar raken, in die ontmoeting ervaar ik de intentie van het schilderij.
Het inspireert me in begeleiding van diverse thema’s”

Terug naar de kern

Terug naar de kern